Presentació del nou bloc de l'AMPA de l'Escola Cal Soler

PRESENTACIÓ

Amb l'objectiu de fer arribar a TOTS els pares i mares la màxima informació possible sobre totes les activitats que l'AMPA desenvolupa a l'Escola hem creat un bloc que hem anomenat "Informatiu de l'AMPA".

Us animem a fer aportacions en forma de comentari de les diferents entrades que anem introduint.

dimecres, 19 d’octubre del 2011


Acta de l’Assemblea General de l’AMPA

La comissió de relacions internes estén acta de l’assemblea general de l’AMPA de Cal Soler que va tenir lloc a l’escola el passat divendres 14 d’octubre de 2011 a les 21 hores:

Desenvolupament de la sessió:


1.    Benvinguda als nous pares/mares de l’escola.

El president, Lluc Besora, dóna la benvinguda a tots els assistents agraint-los la seva presència. Tot seguit es realitza una ronda de presentacions ja que hi ha molts pares i mares nous.


2.    Presentació de l’AMPA i del seu funcionament:

El president explica s’organitzava l’AMPA fins al curs passat. Aprofita per posar de manifest l’escassetat de recursos humans i la importància que més pares i mares col·laborin activament amb l’AMPA. Explica que ens organitzem per comissions i dóna pas a un representant de cadascuna d’elles perquè expliqui el seu funcionament i les tasques que tenen encomanades

2.1. Comissió de relacions internes: Sandra Oliva, membre de la comissió, explica que la comissió es va crear després que l’anterior presidenta de l’associació marxés de l’escola. Es va aprofitar per canviar el concepte de presidència cap a un model on les funcions d’aquesta juntament amb la de secretaria fossin assumides per un grup de persones. D’aquesta manera es podia treballar millor i de forma més repartida.  Aquest curs la comissió de relacions internes vol reunir-se una veda al mes amb un representant de la resta de comissions per coordinar-nos adequadament.

S’afegeix a la comissió: Joan Vilarnau.

2.2. Comissió de menjador: Pilar, membre de la comissió, comenta que aquest curs la direcció del centre té assumida íntegrament la gestió del menjador i, per tant, proposa que desaparegui aquesta comissió. En votació s’aprova per majoria que s’elimini la comissió de menjador.
Una mare planteja que els seus fills es queixen que al menjador hi ha molt soroll i que, per al gust dels seus fills, les monitores no els tracten amb la paciència que desitjarien.

Força pares i mares assistents comenten que l’aigua que es dóna als nens, de l’aixeta, no és bona per al consum. Demanen que intervingui l’AMPA per trobar una solució i que se’ls pugui donar aigua més bona. Entre les possibles solucions apareixen la de donar aigua embotellada (garrafes), tenir un aparell d’osmosi, que l’AMPA pagui l’aigua o bé que deixin que els alumnes que ho desitgin, es portin la seva aigua.

2.3. Comissió de festes: Àlex Cervera, membre de la comissió, explica que es reuneixen amb els mestres membres de la comissió abans de cada festa que s’hagi de preparar i, a partir d’aquí, se n’encarreguen de preparar tot el que sigui necessari. Demana al pares/mares que quan s’organitzin festes es col·labori a muntar i desmuntar la festa perquè sinó sempre són els mateixos i hi ha molta feina a fer. També insisteix en què haurien de ser més membres a la comissió.

S’afegeixen a la comissió: Victòria Muñoz (mare de l’Eduard de P3), l’Enric Pérez (pare del Ferran de P3), la Dina Bachot, la Judith Gómez i l’Anna Colas.

2.4. Comissió de medi ambient: Martina Burlet i Maribel Jódar, membres de la comissió, ens expliquen que treballen per contribuir a que l’escola sigui cada dia una mica més verda i sostenible. Organitzen activitats encaminades a la reutilització per exemple, de la roba, com és el mercadillo de roba que el curs anterior va tenir dues edicions. Expliquen que l’escola els ha demanat col·laboració per plantar arbres i plantes i demanen col·laboració (material amb mà d’obra i econòmica). També expliquen que hi ha una proposta de crear un univers lúdic mitjançant material reciclat com palets de fusta. Tornen a demanar la col·laboració dels pares.

S’afegeix a la comissió: Luciana Losada, Mireia De Sola i Noemí Mora (mare de la Maria de P3).

2.5. Comissió de reciclatge de llibres: Lluc Besora, president, explica que el pare que hi havia el curs anterior a la comissió ha marxat del centre i que, per tant, necessitem algú que hi entri de nou. Explica que la tasca principal és vetllar pel reciclatge dels llibres i que essencialment hi ha feina a fer a finals de curs i a principis del següent perquè cal mirar en quin estat han quedat els llibres, deixar-los adequadament per al curs vinent i comprar els nous que siguin necessaris.

S’afegeix a la comissió: Bel Olid qui proposa col·laborar amb l’escola en l’organització de la biblioteca tant per l’estructuració dels llibres com per pensar en quins hi ha d’haver i quins no.
2.6. Comissió d’extraescolars i d’esports: Jose Crespo, membre de la comissió, explica que l’any passat només es feien dues extraescolars, Ioga i Capoeira, i que aquest any, després d’aprovar-ho per assemblea de finals de curs passat, s’hi ha afegit bàsquet i escacs. La Martina Burlet, monitora de Ioga, comenta que té massa nens a infantil, un total de 15 i que creu que com a màxim n’hauria de tenir 10. Diu que mirarà els propers dies a veure com s’organitza i ens proposarà alguna solució.

Es planteja si a la comissió hi ha de ser membre algú que també fa de monitor per evitar possibles conflictes d’interessos. S’aprova per majoria que no hi ha cap mena de problema perquè així sigui ja que coneixeran de primera mà la casuística de l’activitat extraescolar.

S’afegeix a la comissió: Àlex Cervera.

2.7. Respecte de la comissió de subvencions i escola nova: Lluc Besora, president, explica que la comissió de subvencions queda eliminada ja que les seves funcions les realitza la comissió de relacions internes i que la d’escola nova s’elimina també perquè l’escola ja està construïda i en funicionament.

Respecte dels representants de cada comissió, s’acorda que en seran:
COMISSIÓ
REPRESENTANT
Relacions internes
Lluc Besora
Reciclatge de llibres
Bel Olid
Medi Ambient
Maribel Jodar
Festes
Núria Linares
Extraescolars
Jose Crespo


Es renoven també els/les delegats/des de classe:

CURS
DELEGAT/DA
P3 A
Victòria Muñoz
P3 B
Anna Colas
P4
Verónica Sannicolas
P5
Sara Codina
1er
Meritxell Ambros
2on
David Sanz
3er
Laura Carrillo?
4at
Mireia de Sola
Rosanna Viñas
Laura Carrillo?A continuació Lluc explica que els divendres de 16:15 a 16:45 hi haurà algú al despatx de l’AMPA per atendre’ls per a qualsevol consulta que els pares i les mares hagin de fer.


3.    Normativa i funcionament de les extraescolars.

Lluc comenta que tota la informació s’ha facilitat als pares en el document d’informació important que els hem donat i que diu literalment:

Cobrament de les quotes:

Matrícula i primer trimestre
7 de novembre
Segon trimestre
7 de febrer
Tercer trimestre
7 de maig

En cas que els vostres fills hagin de deixar alguna extraescolar, és necessari que ens ho comuniqueu com a màxim el dia 25 del mes abans, és a dir, el 25 d’octubre per aquest primer trimestre, el 25 de gener per al segon i el 25 d’abril per al tercer.

Properament us informarem de quins pares/mares formen part de la comissió d’extraescolars i com us hi podeu dirigir per a qualsevol tema que els vulgueu consultar.”


4.    Festa benvinguda del curs escolar 2011-2012.

Es comenta que dilluns dia 17 d’octubre tindrà lloc un  consell escolar, que és obert a tothom, i que un punt de l’ordre del dia és el de la inauguració de l’escola. Acordem esperar a que el consell escolar decideixi dia perquè la comissió de festes es reuneixi (pares/mares i mestres) i comencin a preparar-la. Hi ha la intenció d’encabir-hi una nova edició de “Mercadillo” de roba de segona mà.


5.    Servei Despertador: increment d’usuaris i noves necessitats.

Lluc explica que, de moment, aquest curs hi ha força més usuaris que l’any anterior i que una monitora ja és insuficient. Hem passat de 7-8 alumnes de l’any anterior a uns 22 aproximadament de mitjana. Per tant, se li ha dit a la germana de la Pilar, l’AMPARO (que ja porta temps venint a ajudar-la sense cost addicional per a l’AMPA) que vingui cada dia i que cobri igual que la seva germana, és a dir, 12€. El cost dels tiquets es mantindrà per poder fer front amb el cost de les dues monitores.


6.    Pressupost de l’AMPA per al curs 2011-2012.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia la sessió ja està molt dispersada i, com que s’ha entregat a tots els assistents el pressupost i l’estat de comptes, es proposa que si algú té algun dubte ens faci arribar un mail a l’AMPA i li respondrem.


7.    Precs i preguntes.

No se’n presenta cap.

  
I sense cap altre assumpte més a debatre, a les 23:10 de la nit s’aixeca la sessió.

  
Sant Vicenç de Castellet, 16 d’octubre de 2011.


diumenge, 9 d’octubre del 2011

CONVOCATÒRIA
Assemblea General de l’AMPA

La comissió de relacions internes de l’AMPA de l’Escola Cal Soler us convoca:


Lloc: Escola Cal Soler
Data: Divendres, 14 d’octubre de 2011.
Hora: 21:00ORDRE DEL DIA


1.    Benvinguda als nous pares/mares de l’escola.

2.    Presentació de l’AMPA i del seu funcionament:

2.1. Comissió de relacions internes.
2.2. Comissió de menjador.
2.3. Comissió de festes.
2.4. Comissió de medi ambient.
2.5. Comissió de reciclatge de llibres.
2.6. Nova comissió d’extraescolars.
2.7. Respecte de la comissió de subvencions i escola nova.

3.    Normativa i funcionament de les extraescolars.

4.    Festa benvinguda del curs escolar 2011-2012.

5.    Servei Despertador: increment d’usuaris i noves necessitats.

6.    Pressupost de l’AMPA per al curs 2011-2012.

7.    Precs i preguntes.Sant Vicenç de Castellet, 9 d’octubre de 2011.

dimarts, 17 de maig del 2011

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA 19 DE MAIG A LES 18:30 H

ASSEMBLEA DE L' AMPA  DIJOUS  19 DE MAIG A LES 18H 30

La present és per convocar-vos a la reunió de l’AMPA pel pròxim dijous dia 19 de maig a les 18h 30’ amb el  següent:

                                               ORDRE DEL DIA
1-    
      Aprovació de l’acta anterior.
2-    Estat de les obres de l’Escola
3-    Festa fi de curs del dia 29 de maig
4-    Sortida familiar al XIV Mercat de la preshistòria i visita coves del toll a Moià el diumenge 22 de maig.
5-    Estat de comptes.
6-    Precs i preguntes.


Sant Vicenç de Castellet, 17 de maig de 2011.

divendres, 29 d’abril del 2011

Assemblea de l'AMPA del 24 de febrer de 2011

Ordre del dia:

1- Situació escola nova
2-Resum de les actuacions de cada comissió
3-Possibles tallers per a mares i pares de Migjorn
4-Estat de comptes
5-Precs i preguntes


1-Situació escola nova

-Les obres van endavant. En principi a finals d'abril l'escola ja estarà acabada, però com que encara faltaran papers i permisos no es començarà a l'escola nova fins al setembre 2011.
Es començarà amb dues classes de P3 que aniran pujant de curs.

-Respecte l'accés, alguns pares han tornat a plantejar la possibilitat de posar un bus escolar. Malgrat que ja sabem que no és assumible per part de l'ajuntament ni de l'AMPA, es conclou que es mirarà el què costaria un bus per saber exactament de quins números estem parlant.
-S'ha parlat també de diverses opcions per tal d'organitzar-se entre famílies que visquin lluny de l'escola, recollint un sol cotxe a varis nens, per exemple, o bé que un pare o mare reculli en algun punt determinat un grup de nens per acompanyar-los a peu, anant rotant cada cert temps els encarregats d'acompanyar als nens.

-S'ha acordat de parlar amb l'ajuntament per demanar l'adequació d'una vorera suficientment ample i segura pels nens, cotxets... i vianants que vagin a peu fins a l'escola.

-També s'ha plantejat la possibilitat de construir una passarel·la que creués el rec, de manera que es podria comptar amb l'aparcament de davant del cementiri per deixar els cotxes i llavors es podria creuar el rec per la passarel·la. S'ha acordat que aquesta proposta també es plantejaria a l'ajuntament.

2-Resum actuacions comissions

-C. FESTES:

-Es comenta que manquen voluntaris per a la festa de Sant Jordi.

-També sorgeix la queixa de que la comissió es reuneix molt poc amb els mestres, i el Lluc es compromet a mirar de coordinar la comissió de festes amb els mestres.

-S'explica la iniciativa de la marató de contes organitzada pel Pla Educatiu de l'Entorn.

-Es parla de les activitats previstes per la festa de comiat dels de sisè, i també de la festa de final de curs, que en aquell moment encara s'havia d'acabar de concretar.

- C. MEDI AMBIENT:

- Es parla del “Merkadillu”. Des de la comissió de medi ambient havien proposat fer-lo el divendres abans de setmana santa, però a alguns assistents a la reunió els va semblar que no era un bon dia i es
decideix posposar-lo.

3- Tallers de Migjorn:

-S'explica que des de la casa de parts i centre de salut Migjorn hi ha la proposta de fer un taller a l'escola per a mares i pares entorn la gestació, el part i la criança dels fills. D'entrada va semblar una proposta interessant i es decideix de convidar-los a venir a l'escola per explicar-nos millor de què es tracta.

4- Estat de comptes:

La tresorera de l'AMPA, la Núria Vallverdú, ens presenta i comenta l'estat de comptes.

5-Precs i preguntes:

-Alguns pares demanen si és possible d'adquirir les fotografies que es van fer a les classes per a fer els calendaris que finalment no es van dur a terme per manca de temps. S'acorda doncs que es mirarà.

-Alguns pares i mares demanen si es faran colònies, i s'explica que no des de l'escola però que si que es podria tornar a repetir l'experiència d'anar pares i nens junts de colònies i s'acorda que es miraran llocs i preus.


dimecres, 23 de febrer del 2011

Convocatòria assemblea de l'AMPA - 24 de febrer a les 21 hores

Demà dijous dia 24 de febrer a les 21 hores del vespre tindrà lloc una nova Assemblea de l'AMPA d'acord amb el que recull el calendari anual. Aquest és l'ordre del dia:


1.- Situació escola nova 

2.- Resum de les actuacions de cada comissió:

 • Comissió de festes: especial esment a la diada de Sant Jordi i festa de final de curs i comiat de sisè.
 • Comissió de medi ambient: especial esment al Mercadillo de primavera.
3.- Precs i preguntes.

Us hi esperem, no hi falteu!!!

dimecres, 19 de gener del 2011

Recordatori: Inscripcions Setmana Blanca

Segur que tots vosaltres ja ho teniu present, però tot i així, no està de més que des de l'AMPA us fem un petit recordatori. Per a tots aquells que necessiteu i/o trobeu interessant la proposta que ha organitzat l'Ajuntament amb la col·laboració de les AMPA de les escoles d'educació primària de casal per la Setmana Blanca "Nunavut la terra del gel", recordeu que el termini de preinscripció va començar ahir dia 18 de gener i finalitza el 26 de gener. No tenim gaire dies i només hi haurà 50 places disponibles per a tot el municipi.

No us encanteu gaire si us interessa el tema!!!!

dissabte, 1 de gener del 2011

Acta de l'assemblea del 26 de novembre de 2010

Reunió de l’AMPA
Lloc: Escola Cal Soler
Data: 26 de novembre de 2010.

Desenvolupament de la sessió:


 1. S’aprova l’acta anterior que no es va llegir perquè estava disponible per a tothom al bloc Informatiu de l’ampa  (http://informatiuampa.blogspot.com).

 1. Assisteix en Pere Antón Llovet, regido d’Educació de l’Ajuntament de Sant Vcienç de Castellet, per informar sobre la reunió mantinguda als Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central:

  1. Respecte del concurs de creditors que va presentar l’empresa que està construïnt l’escola nova i que semblava que podia fer perillar l’acabament de les obres, el regidor ens informa que hi ha habut un acord entre els proveïdors i PROINOSA per l’acabament de les obres i que, per tant, les obres s’acabaran.
  2. La previsió és que les obres finalitzin al març i la intenció que té el Departament d’Educació, que el trasllat cap al nou edifici tingui lloc durant les vacances de setmana santa. Des de l’Escola Cal Soler i des de l’ajuntament estan intentant que no es faci fins a finals de curs.
  3. La proposta que fan dels dels serveis territorials és que, per poder realitzar el trasllat correctament, el darrer dia abans de setmana santa així com el primer de després siguin festius. Es comenta que dos dies no seran suficients per poder realitzar el trasllat correctament. Recorden el darrer trasllat, en el que no hi havia tant material per traslladar ja que l’escola només tenia 3 aules, van necessitar molt més dies.
  4. El regidor d’Educació ens comenta que en la reunió que van mantenir amb els serveis territorials d’Educació no van acabar decidint cap data concreta per decidir-ho en una nova reunió a mitjans de febrer de 2011 ja que la finalització de les obres serà més propera.
  5. Es pregunta al regidor si hi haurà parking a l’escola al què es respon que només hi ha previstes 8 places que es destinen al professors. Es dóna una mica de debat entorn a les dificultats que suposarà que no es pugui accedir a l’escola amb cotxe ja que hi ha molts avis que van a buscar els seus néts i netes i tindran molta dificultat per pujar fins allà dalt. Des del sector pares i mares es va una proposta que es coneix que ja funciona a Berga. Es tracta de contractar monitoratge perquè sortint d’un punt concret, a estipular, porti els nens fins a l’Escola. Es creu que més endavant ja es tornarà a parlar d’aquest tema.

 1. Filosofia de l’Escola i de l’AMPA: es llegeix un document que recull la filosofia del centre i de l’AMPA. Alguns assitents manifesten que creuen que haurien de tenir més informació des de la direcció del centre respecete del sistema educatiu que segueix el centre. Des de la comissió de relacions internes es va comentar que ja s’havia parlat amb el Joan Baptista per tal que ens ho expliqués.

 1. Pressupost 2010-2011: Després que es presenti a l’assemblea l’esborrany de pressupost i d’aclarir algun concepte, aquest s’aprova. Surt el tema de la compra dels ous Kinder pel cagatió i s’acorda proposar al Joan Baptista si es poden comprar uns altres de la marca Mercadona que també porten joguineta de plàstic.

 1. Coordinació entre comissions: s’escullen alguns dels representants de les comissions i es pren el telèfon i el correu electrònic com a formes de contacte:

Comissió
Representant
Telèfon
Correu electrònic
Relacions Internes
Lluc Basora
600031019
Escola Nova
Rafa Espadas
659785540
rezarco@gmail.com
Subvencions
Sandra Oliva
647740750
solivac@gmail.com
Reciclatge llibres
Rafa Espadas
659785540
rezarco@gmail.com
Medi Ambient
PENDENT


Festes
PENDENT


Menjador
PENDENT 1. Figura del pare o mare delegats de classe: s’explica que seria interessant que cada classe tingués la figura del pare o mare delegats de classe que tindria com a principal funció la de fer d’enllaç entre l’escola i els pares i mares de la classe a l’hora de col·laborar en diferents àmbits (sortides, festes, activitats a l’aula, etc). També es comenta que seria interessant que els delegats i/o les delegades fossin altres persones diferents als membres de comissions de l’AMPA ja que d’aquesta manera serien molts més els pares directament implicats en el dia a dia de l’escola. Finalment surten els següents:

Curs
Delegat/da
Telèfon
Correu electrònic
P3
Esther Varon
618489614
estervaron@yahoo.es
P4
Sara Codina
676775666
xevisara@teleline.es
P5
Mamen Pozo
691359885
1er
PENDENT


2on
Laura Carrillo
656444540
3er-4at
Teresa Montsech
938332445
teresamontsech@hotmail.com
5è-6è
Laura Carrillo
656444540

 1. Properes festes a organitzar: es fa un petit recorregut per les properes festes a organitzar que són les següents:
  1. Visita dels tioners: el dia 10 de desembre que seran l’Àlex, la Teresa o l’Enric, la Meritxell i el Josep.
  2. Visita del patge (negre): el dia 21 de desembre a la tarda.
  3. Cagatió i festa de Nadal: el dia 22 de desembre durant el matí (festa només per la canalla ja que no es disposa de la sala de Cal Soler). Des de la comissió de festes comenten que necessitaran algú que els acompanyi a recollir les coques.

 1. Calendari de l’escola: es comenta que el Joan Baptista va comentar a la comissió de festes que en Consell Escolar es va comentar que no va agradar gaire la idea d’utilitzar els personatges Bob Esponja i Patricio per al calendari de l’escola ja que no tenen res a veure amb la filosofia de centre. Tot i així, l’AMPA sotmet a votació si es vol fer el calendari per la seva posterior venda i el resultat va ser:
  1. Vots a favor: 12
  2. Vots en contra: 7
  3. Abstencions:1

Es va recordar a la comissió de festes que calia fer un paper específic d’autorització dels drets d’imatges perquè en aquest cas la imatge s’utilitzarà per recaptar fons. No és com la que ens demanen els professors per deixar plasmades digitalment les diferents activitats que fan al centre.

 1. Precs i preguntes:

·         Acollida noves famílies: La Mamen Pozo ens explica un projecte d’acollida per a nens nouvinguts que es fa a altres centres i que pretén ajudar les noves famílies immigrades a una millor integració tant al país com al centre. Sembla que hi havia una subvenció que actualment ja no està vigent però que ens podrien passar la guia amb tota la informació. Ens sembla una idea interessant però potser no només per l’acollida d’immigrants sinó per qualsevol nova família del centre amb independència del seu origen.Sant Vicenç de Castellet, 26 de novembre de 2010.Lluc Besora                                                                                   Sandra Oliva        
El president en funcions                                                                La secretària en funcions