Presentació del nou bloc de l'AMPA de l'Escola Cal Soler

PRESENTACIÓ

Amb l'objectiu de fer arribar a TOTS els pares i mares la màxima informació possible sobre totes les activitats que l'AMPA desenvolupa a l'Escola hem creat un bloc que hem anomenat "Informatiu de l'AMPA".

Us animem a fer aportacions en forma de comentari de les diferents entrades que anem introduint.

dijous, 24 de setembre de 2015

ACTA ASSAMBLEA GENERAL AMPA ESCOLA PUIGSOLER


23/09/2015

Es duu a terme el canvi dels components de la Junta directiva de l’AMPA de l’escola:

JUNTA SORTINT
Ana Colás Lombraña amb DNI 45475906-F deixa el càrrec de Presidenta.

Jésica Serantes  Ramos amb DNI 46981417-F deixa el càrrec de Secretaria.

Núria Vallverdú Gibert amb DNI  39358277-X deixa el càrrec de Tresorera.

Meritxell Ambrós Fuebtes amb DNI   39364751-K deixa el càrrec de Vocal.

JUNTA ENTRANT
Susana Pérez Gutierrez amb DNI 77737984-P  pren el càrrec de Presidenta com a única candidata.

Nàdia Ascón Murcia amb DNI 38150845-D pren el càrrec de Secretaria.

Noelia Sánchez Ginés  amb DNI 46820420-X pren el càrrec de Tresorera.

Natalia González Molina amb DNI 39375735-B pren el càrrec de Vocal.

Vanesa    amb DNI pren el càrrec de Vocal.

Tots els nous membres de la Junta han estat acceptats per unanimitat per tots els assistents a l’Assamblea

Es nomena també a la Núria Vallverdú com a ajudant de tresorera donada la complexitat de les tasques que assumeix aquest càrrec.

En al reunió anterior es va decidir la data de la festa de benvinguda ( 17/10/2015). Aquesta semana han anunciat la Festa dels Súpers per la mateixa data motiu pel qual es canvia al dissabte 24/10/2015. Cal concretar horari. Es parla d’encarregar a l’empresa Atrium l’esmorzar tal i com s’havia fet l’any passat. Les propostes de Worl of Party són molt cares i encara no tenim propostes de Mon d’Oci.  Com que tenim molts temes a tractar s’acorda parlar de la festa en la propera reunió.

S’acorda per unanimitat engegar el Servei despertador a les 7:30 d’acord amb el preu que tenim acordat amb la Magrana.  La Nàdia s’encarregarà de pasar una nota a tots els pares per saber quants estarien interessats en portar els seus fills a les 7:30 per ajustar el màxim el preu. Igualment en la mateixa carta s’anunciarà la possibilitat d’un servei de canguratge –estudi a la tarda ofert per l’Espai Punt i Coma.

La distribuidora del llibres de text encara no ens ha transferit els diners de les quotes de l’AMPA, del reciclatge ni els que van pagar de més els pares per equivocació. La Núria s’encarregarà de reclamar-los.

Ja hem pogut tornar una part de l’stock de llibres de text que teniem d’anys anteriors. Ara en queda una petita part i la Núria s’està encarregant d’aquest tema.

Hi ha pares que insisteixen en que hi hagi alguna tarda més per poder bescanviar els tickets del menjador. La Nàdia ho comunicarà a la direcció de l’escola.

L’any passat l’antic director ens va oferir un ordinador de l’escola que ja no s’utilitza i així l’AMPA en tindria un sense cap cost. Ho demanarà la Nàdia a Direcció.

S’acorda que la Montse Vendrell s’encarregarà de penjar les actes de les reunions a la página web de l’escola.

També s’acorda mirar de fer xandalls amb el logo de l’escola i tal com fem amb les samarretes que sigui opcional la seva compra. La Meritxell s’encarregarà de preguntar preus.

Assistents a l’Assamblea:

Susana Pérez / Montse Vendrell / Ana Colás / Jèssica Rebollo / Noelia Sanchez
Dina Bachot  / Concep Trulls / Judit Lara / Mireia Garcia / Carmina López
Núria Ibáñez / Rosa Maria Farreres / Yolanda Montoro / Meritxell Ambrós  / Alba Matías