Presentació del nou bloc de l'AMPA de l'Escola Cal Soler

PRESENTACIÓ

Amb l'objectiu de fer arribar a TOTS els pares i mares la màxima informació possible sobre totes les activitats que l'AMPA desenvolupa a l'Escola hem creat un bloc que hem anomenat "Informatiu de l'AMPA".

Us animem a fer aportacions en forma de comentari de les diferents entrades que anem introduint.

dimecres, 19 d’octubre del 2011


Acta de l’Assemblea General de l’AMPA

La comissió de relacions internes estén acta de l’assemblea general de l’AMPA de Cal Soler que va tenir lloc a l’escola el passat divendres 14 d’octubre de 2011 a les 21 hores:

Desenvolupament de la sessió:


1.    Benvinguda als nous pares/mares de l’escola.

El president, Lluc Besora, dóna la benvinguda a tots els assistents agraint-los la seva presència. Tot seguit es realitza una ronda de presentacions ja que hi ha molts pares i mares nous.


2.    Presentació de l’AMPA i del seu funcionament:

El president explica s’organitzava l’AMPA fins al curs passat. Aprofita per posar de manifest l’escassetat de recursos humans i la importància que més pares i mares col·laborin activament amb l’AMPA. Explica que ens organitzem per comissions i dóna pas a un representant de cadascuna d’elles perquè expliqui el seu funcionament i les tasques que tenen encomanades

2.1. Comissió de relacions internes: Sandra Oliva, membre de la comissió, explica que la comissió es va crear després que l’anterior presidenta de l’associació marxés de l’escola. Es va aprofitar per canviar el concepte de presidència cap a un model on les funcions d’aquesta juntament amb la de secretaria fossin assumides per un grup de persones. D’aquesta manera es podia treballar millor i de forma més repartida.  Aquest curs la comissió de relacions internes vol reunir-se una veda al mes amb un representant de la resta de comissions per coordinar-nos adequadament.

S’afegeix a la comissió: Joan Vilarnau.

2.2. Comissió de menjador: Pilar, membre de la comissió, comenta que aquest curs la direcció del centre té assumida íntegrament la gestió del menjador i, per tant, proposa que desaparegui aquesta comissió. En votació s’aprova per majoria que s’elimini la comissió de menjador.
Una mare planteja que els seus fills es queixen que al menjador hi ha molt soroll i que, per al gust dels seus fills, les monitores no els tracten amb la paciència que desitjarien.

Força pares i mares assistents comenten que l’aigua que es dóna als nens, de l’aixeta, no és bona per al consum. Demanen que intervingui l’AMPA per trobar una solució i que se’ls pugui donar aigua més bona. Entre les possibles solucions apareixen la de donar aigua embotellada (garrafes), tenir un aparell d’osmosi, que l’AMPA pagui l’aigua o bé que deixin que els alumnes que ho desitgin, es portin la seva aigua.

2.3. Comissió de festes: Àlex Cervera, membre de la comissió, explica que es reuneixen amb els mestres membres de la comissió abans de cada festa que s’hagi de preparar i, a partir d’aquí, se n’encarreguen de preparar tot el que sigui necessari. Demana al pares/mares que quan s’organitzin festes es col·labori a muntar i desmuntar la festa perquè sinó sempre són els mateixos i hi ha molta feina a fer. També insisteix en què haurien de ser més membres a la comissió.

S’afegeixen a la comissió: Victòria Muñoz (mare de l’Eduard de P3), l’Enric Pérez (pare del Ferran de P3), la Dina Bachot, la Judith Gómez i l’Anna Colas.

2.4. Comissió de medi ambient: Martina Burlet i Maribel Jódar, membres de la comissió, ens expliquen que treballen per contribuir a que l’escola sigui cada dia una mica més verda i sostenible. Organitzen activitats encaminades a la reutilització per exemple, de la roba, com és el mercadillo de roba que el curs anterior va tenir dues edicions. Expliquen que l’escola els ha demanat col·laboració per plantar arbres i plantes i demanen col·laboració (material amb mà d’obra i econòmica). També expliquen que hi ha una proposta de crear un univers lúdic mitjançant material reciclat com palets de fusta. Tornen a demanar la col·laboració dels pares.

S’afegeix a la comissió: Luciana Losada, Mireia De Sola i Noemí Mora (mare de la Maria de P3).

2.5. Comissió de reciclatge de llibres: Lluc Besora, president, explica que el pare que hi havia el curs anterior a la comissió ha marxat del centre i que, per tant, necessitem algú que hi entri de nou. Explica que la tasca principal és vetllar pel reciclatge dels llibres i que essencialment hi ha feina a fer a finals de curs i a principis del següent perquè cal mirar en quin estat han quedat els llibres, deixar-los adequadament per al curs vinent i comprar els nous que siguin necessaris.

S’afegeix a la comissió: Bel Olid qui proposa col·laborar amb l’escola en l’organització de la biblioteca tant per l’estructuració dels llibres com per pensar en quins hi ha d’haver i quins no.
2.6. Comissió d’extraescolars i d’esports: Jose Crespo, membre de la comissió, explica que l’any passat només es feien dues extraescolars, Ioga i Capoeira, i que aquest any, després d’aprovar-ho per assemblea de finals de curs passat, s’hi ha afegit bàsquet i escacs. La Martina Burlet, monitora de Ioga, comenta que té massa nens a infantil, un total de 15 i que creu que com a màxim n’hauria de tenir 10. Diu que mirarà els propers dies a veure com s’organitza i ens proposarà alguna solució.

Es planteja si a la comissió hi ha de ser membre algú que també fa de monitor per evitar possibles conflictes d’interessos. S’aprova per majoria que no hi ha cap mena de problema perquè així sigui ja que coneixeran de primera mà la casuística de l’activitat extraescolar.

S’afegeix a la comissió: Àlex Cervera.

2.7. Respecte de la comissió de subvencions i escola nova: Lluc Besora, president, explica que la comissió de subvencions queda eliminada ja que les seves funcions les realitza la comissió de relacions internes i que la d’escola nova s’elimina també perquè l’escola ja està construïda i en funicionament.

Respecte dels representants de cada comissió, s’acorda que en seran:
COMISSIÓ
REPRESENTANT
Relacions internes
Lluc Besora
Reciclatge de llibres
Bel Olid
Medi Ambient
Maribel Jodar
Festes
Núria Linares
Extraescolars
Jose Crespo


Es renoven també els/les delegats/des de classe:

CURS
DELEGAT/DA
P3 A
Victòria Muñoz
P3 B
Anna Colas
P4
Verónica Sannicolas
P5
Sara Codina
1er
Meritxell Ambros
2on
David Sanz
3er
Laura Carrillo?
4at
Mireia de Sola
Rosanna Viñas
Laura Carrillo?A continuació Lluc explica que els divendres de 16:15 a 16:45 hi haurà algú al despatx de l’AMPA per atendre’ls per a qualsevol consulta que els pares i les mares hagin de fer.


3.    Normativa i funcionament de les extraescolars.

Lluc comenta que tota la informació s’ha facilitat als pares en el document d’informació important que els hem donat i que diu literalment:

Cobrament de les quotes:

Matrícula i primer trimestre
7 de novembre
Segon trimestre
7 de febrer
Tercer trimestre
7 de maig

En cas que els vostres fills hagin de deixar alguna extraescolar, és necessari que ens ho comuniqueu com a màxim el dia 25 del mes abans, és a dir, el 25 d’octubre per aquest primer trimestre, el 25 de gener per al segon i el 25 d’abril per al tercer.

Properament us informarem de quins pares/mares formen part de la comissió d’extraescolars i com us hi podeu dirigir per a qualsevol tema que els vulgueu consultar.”


4.    Festa benvinguda del curs escolar 2011-2012.

Es comenta que dilluns dia 17 d’octubre tindrà lloc un  consell escolar, que és obert a tothom, i que un punt de l’ordre del dia és el de la inauguració de l’escola. Acordem esperar a que el consell escolar decideixi dia perquè la comissió de festes es reuneixi (pares/mares i mestres) i comencin a preparar-la. Hi ha la intenció d’encabir-hi una nova edició de “Mercadillo” de roba de segona mà.


5.    Servei Despertador: increment d’usuaris i noves necessitats.

Lluc explica que, de moment, aquest curs hi ha força més usuaris que l’any anterior i que una monitora ja és insuficient. Hem passat de 7-8 alumnes de l’any anterior a uns 22 aproximadament de mitjana. Per tant, se li ha dit a la germana de la Pilar, l’AMPARO (que ja porta temps venint a ajudar-la sense cost addicional per a l’AMPA) que vingui cada dia i que cobri igual que la seva germana, és a dir, 12€. El cost dels tiquets es mantindrà per poder fer front amb el cost de les dues monitores.


6.    Pressupost de l’AMPA per al curs 2011-2012.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia la sessió ja està molt dispersada i, com que s’ha entregat a tots els assistents el pressupost i l’estat de comptes, es proposa que si algú té algun dubte ens faci arribar un mail a l’AMPA i li respondrem.


7.    Precs i preguntes.

No se’n presenta cap.

  
I sense cap altre assumpte més a debatre, a les 23:10 de la nit s’aixeca la sessió.

  
Sant Vicenç de Castellet, 16 d’octubre de 2011.


diumenge, 9 d’octubre del 2011

CONVOCATÒRIA
Assemblea General de l’AMPA

La comissió de relacions internes de l’AMPA de l’Escola Cal Soler us convoca:


Lloc: Escola Cal Soler
Data: Divendres, 14 d’octubre de 2011.
Hora: 21:00ORDRE DEL DIA


1.    Benvinguda als nous pares/mares de l’escola.

2.    Presentació de l’AMPA i del seu funcionament:

2.1. Comissió de relacions internes.
2.2. Comissió de menjador.
2.3. Comissió de festes.
2.4. Comissió de medi ambient.
2.5. Comissió de reciclatge de llibres.
2.6. Nova comissió d’extraescolars.
2.7. Respecte de la comissió de subvencions i escola nova.

3.    Normativa i funcionament de les extraescolars.

4.    Festa benvinguda del curs escolar 2011-2012.

5.    Servei Despertador: increment d’usuaris i noves necessitats.

6.    Pressupost de l’AMPA per al curs 2011-2012.

7.    Precs i preguntes.Sant Vicenç de Castellet, 9 d’octubre de 2011.