Presentació del nou bloc de l'AMPA de l'Escola Cal Soler

PRESENTACIÓ

Amb l'objectiu de fer arribar a TOTS els pares i mares la màxima informació possible sobre totes les activitats que l'AMPA desenvolupa a l'Escola hem creat un bloc que hem anomenat "Informatiu de l'AMPA".

Us animem a fer aportacions en forma de comentari de les diferents entrades que anem introduint.

divendres, 12 de novembre del 2010

Convocatòria assemblea de l'AMPA - 26 de novembre a les 21 hores

La Comissió de Relacions Internes de l’AMPA Cal Soler us convoca el proper divendres dia 26 de novembre a les 21 hores a l’Assemblea de l’AMPA amb el següent
  

Ordre del dia


  1. Aprovació de l’acta anterior (podeu trobar l’acta a la següent adreça: http://informatiuampa.blogspot.com/).
  2. Filosofia de l’Escola i de l’AMPA.
  3. Pressupost 2010/2011:  presentació, discussió i aprovació.
  4. Coordinació entre comissions: elecció del representant de cada comissió.
  5. Figura del pare o de la mare delegats de classe.
  6. Properes festes a organitzar.
  7. Calendari de l’escola.
  8. Precs i preguntes.

dimecres, 20 d’octubre del 2010

Escoles Obertes per la setmana blanca

Per a tots els pares i mares que esteu interessats en activitats per als vostres fills/es durant la setmana blanca que tindrà lloc a finals de febrer, us informem que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet està preparant una oferta per cobrir aquests dies. Tant aviat com ens facin arribar la proposta us ho farem saber.

Des de l'AMPA Cal Soler NO organitzarem res ja que només 26 alumnes van manifestar el seu interès en què preparèssim casal per aquests dies i amb aquest número d'alumnes qualsevol opció seria molt cara. Dir-vos que des de l'AMPA hem insistit molt a l'Ajuntament perquè siguin ells qui ofereixin una alternativa per a tot el poble.

Dir-vos que les places seran limitades fins a un màxim de 100 alumnes. Per tant, els 26 alumnes que des de Cal Soler semblen estar interessats en el casal cal que estiguin molt i molt atents quan s'iniciï el procés d'inscripció que, segurament, serà gestionat directament per l'ajuntament.

dilluns, 4 d’octubre del 2010

Acta de l'assemblea del 16 de setembre de 2010

1)      Presentació de les diferents comissions de l’AMPA.
Després de presentar-nos tots els assistents a l’assemblea vam començar amb les presentacions i explicació del funcionament de totes les comissions amb què s’organitza l’AMPA de l’escola:

a)     Comissió de Tresoreria: parla Montse Núñez, actual tresorera de l’AMPA. Ens explica que essencialment la comissió s’encarrega de gestionar els pagaments, els ingressos, el servei despertador així com la comptabilitat de l’AMPA. S’afegeix a la comissió Núria Vallverdú que manifesta estar disposada a figurar com a tresorera quan fem el canvi d’estatuts (la Montse Núñez deixarà de ser membre de l’AMPA el curs vinent perquè el seu fill finalitza la primària). Així la comissió queda de la següent forma:
i)        Núria Vallverdú (futura tresorera).
ii)      Mònica Manzano (membre).
iii)    Núria Linares (membre)
iv)    Montse Núñez (tresorera actual).

b)     Comissió de reciclatge: el Rafa Espadas (membre de la comissió) no pot assistir a la reunió però la Rosana ens explica que aquest curs s’han recollit els llibres dels alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè que han volgut donar-los i que s’han comprat els que faltaven. Es van enganxar unes etiquetes als llibres explicant el funcionament del reciclatge i les normes d’ús dels llibres prestats als alumnes. Evidentment no hi ha ningú obligat a participar en el reciclatge de llibres però tant l’AMPA com l’Escola ho creuen molt important i per això s’ha començat a reciclar. Explica també que la Generalitat dóna subvenció per al reciclatge de llibres i que encara està pendent d’arribar.

c)      Comissió de festes: s’explica que és la que organitza totes i cadascuna de les festes que organitzem a l’escola, ja sigui directament des de l’AMPA (benviguda a l’inici de curs o la de final de curs) o les que s’organitzen conjuntament amb l’escola (castanyada, caga-tió, carnestoltes, dijous llarder...). Actualment està mancada de membres i es demana que s’hi afegeixi més gent. Finalment la comissió queda amb els següents membres:
i)        Montse Núñez.
ii)      Mari Carmen Pareja.
iii)    Àlex Cervera.
iv)    Meritxell  Ambrós.
v)      Vanessa Marín.
vi)    Flor Bodewes.
vii)  Rosa Fuentes.

d)     Comissió de menjador: està formada per la Mamen Pozo i per la Merche i porten el seguiment del menjador, tasten menús per valorar la qualitat i fan de coordinació entre els pares i l’empresa i/o monitoratge.

e)     Comissió de medi ambient: està formada per la Martina Burlet i la Maribel Jódar i està relacionada amb el fet que tinguem una Escola Verda. Mantenen reunions amb l’escola i la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Sembla que el nou edifici de l’escola disposarà d’un hort que requerirà d’ajuda de les famílies especialment per a fer-lo. La comissió està pensant en organitzar diferents activitats relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat com són:
i)        Marcapillo a la festa de benvinguda del curs que consistirà en un mercat de roba de segona mà. En parlaran amb direcció del centre per tancar els detalls i la data.
ii)      Joguines de segona mà al nadal.

f)       Comissió del Pla esportiu per entitats no esportives: està format pel Josep Crespo i la Martina Burlet. Expliquen que si és possible aquest curs també s’oferirà als alumnes del centre la possibilitat de fer extraescolars esportives com el curs passat (capoeira i ioga per a nens).

g)     Comissió de seguiment de la nova escola: està formada pel Lluc Basora i el Rafa Espadas i s’encarreguen de vetllar pel bon funcionament de la construcció de la nova escola. Es comenta que l’empresa adjudicatària de les obres està en concurs de creditors i que s’ha demanat una reunió amb el regidor d’educació per parlar sobre com aquest fet pot afectar a les obres.

h)     Comissió de subvencions i recursos: està formada pel Lluc Basora, la Sandra Oliva i la Maribel Jodar i tenen com a objectiu la tramitació i seguiment de les diverses subvencions a les que l’AMPA opta.

i)       Comissió de relacions internes: està formada pel Lluc Basora (president), la Sandra Oliva (secretària), la Maribel Jódar, la Rosana Viñas i la Teresa Montsech. Les seves funcions són les que deriven de la presidència i secretaria de l’AMPA així com les de coordinar la resta de comissions.

2)      Calendari de reunions per al curs 2010-2011: les reunions tindran lloc de les 21 a les 22:15 hores les següents dates:
26 de novembre (divendres)
24 de febrer (dijous)
13 de maig (divendres)
30 de juny (dijous)

3)      Precs i preguntes:
a)     Cal preguntar al Joan Baptista (director escola) si ha parlat amb el Pere Antón pel tema que l’ajuntament organitzi unes colònies per la setmana blanca a nivell municipal.

b)     S’informa que el dimecres 22 de setembre té lloc un Consell Escolar Municipal on hi assisteix la Rosana Viñas com a membre de l’AMPA.

c)      Cal preguntar al Joan Baptista com es modifiquen els estatuts de l’AMPA.

Assemblea de l'AMPA del 19 de juliol de 2010

Desenvolupament de la sessió:
1)      Elecció president/a i secretari/ària.
Després d’explicar que el càrrec de presidència i secretaria seran simbòlics a efectes de signatura i per complir amb les obligacions que la llei estipula, es decideix que el càrrec de president l’ocupi el Lluc Besora Pascual  i el càrrec de secretària la Sandra Oliva Cabezas .

De forma sobrevinguda es parla del càrrec de tresorera que actualment ocupa la Montse Núñez. Comentem que faria falta que algú altre treballi amb la Montse durant tot el curs per aprendre com funciona la tresoreria ja que el proper curs és el darrer de la Montse a l’Escola ja que el seu fill passarà a secundària. Es comenta la necessitat que la tresoreria porti tota la gestió econòmica, a banda dels respectius llibres comptables preceptius, mitjançant un full de càlcul. D’aquesta manera seria molt més fàcil traspassar dades econòmiques a temps real a les diferents comissions que puguin necessitar saber l’estat econòmic de l’AMPA.  Entre els presents no hi ha cap voluntari i s’acorda tornar a fer la proposta a principis de setembre quan es convoqui la primera assemblea de pares i mares a principis del curs vinent.

S’acorda parlar amb en Joan Baptista, director de l’Escola Cal Soler, perquè ens expliqui com es va fer el canvi d’estatuts. Farem els tràmits legals al setembre una vegada tinguem també relleu de tresoreria. Tot i que les funcions per al curs vinent continuaran en mans de la Montse Núñez, donat que les gestions de canvi d’estatuts són complexes es creu oportú modificar també el càrrec de tresorer/a al setembre essent nomenada la persona que ajudi durant el curs vinent a la Montse Núñez.

2)      Traspàs de tasques i documentació de presidència i secretaria.
La presidenta sortint, Sònia Martínez Carmona, ens presenta tota la documentació que tenia en el seu poder amb excepció d’alguna que portarà amb posterioritat. Ens explica quines són les tasques que feia personalment i altes temes a tenir en compte que caldrà que siguin assumides per l’AMPA renovada i que són:

a)    a- Realitzar la memòria justificativa del 2009 que té com a termini el 31 de desembre de 2010. S’acorda que es demanarà còpia de les bases al J. Ortiz per poder justificar correctament.

b)     b-Està pendent de publicar-se la convocatòria per al 2010. Caldrà estar molt atents per poder presentar un nou projecte. La Sònia Martínez comenta que ens passarà la versió digital dels projectes entregats fins ara.

c)      c-Cal canviar els titulars del compte corrent de l’AMPA que tenim a Caixa Penedès. Actualment hi ha la Maite Castellanos, la Montse Núñez i la Sònia Martínez. Acordem que en els propers dies ens personarem a Caixa Penedès els titulars sortints i els entrants, Sandra Oliva i Lluc Besora, per tal de fer el canvi oportú. 

d)     d-Pla Educatiu de l’Entorn: Respecte del projecte presentat per al curs passat 2009-10 per tal d’obtenir recursos només s’han executat dos dels 4 projectes. Aquests són la Batucada i els decorats per a l’obra de teatre. La Sònia Martínez ens entrega còpia del projecte presentat. També caldrà presentar factures per poder cobrar la subvenció ja que en l’actualitat les despeses han estat assumides per l’escola i l’AMPA. Ens informa que les reunions solen ser mensuals a les 21 hores.

e)     e-Comissió de garanties de l’OME: solen realitzar-se en divendres al matí. Acordem que hi assistirà algú de la Comissió de relacions internes.

f)      f- Consell Escolar: no tenim clar si cal canviar la Sònia Martínez com a membre del Consell Escolar. Acordem preguntar-ho a en Joan Baptista.

3)      Tancament de l’estat de comptes curs 2009/10.
No es pot realitzar perquè la tresorera no ha pogut assistir ni passar les dades a ningú. Queda pendent per a la propera reunió al setembre.

4)      Reorganització del funcionament de l’AMPA.
S’acorda que les funcions de presidència i secretaria seran assumides per la Comissió de Relacions Internes que és de nova creació. Estarà formada per:
·        Lluc Besora (president).
·        Sandra Oliva (secretària).
·        Maribel Jodar.
·        Rosana Viñas.
·        Teresa Montsech.

Es fa un recordatori de les comissions existents i de les persones que en formen part amb algú que s’hi afegeix:
1. Comissió de Relacions Internes
Rosana Viñas
Teresa Montsech
Sandra Oliva
Lluc Basora
Maribel Jódar
2. Tresoreria
Montse Núñez
3. Llibres: Reutilització i Reciclatge
Rafa Espadas
4. Festes
Núria Linares
Mari
5. Menjador
Merche
Mª Carme Pozo
6. Medi Ambient
Martina Burlet
Maribel Jódar
7. Pla Esportiu per Entitats no esportives
Martina Burlet
Josep Crespo
8. Seguiment de la nova escola
Lluc Besora
Rafa Espadas
Imma Roselló
9. Subvenció i Recursos
Sandra Oliva
Lluc  Besora
Maribel Jódar
10. Dinamització per la participació dels pares a l’AMPA
Pili Gómez

Respecte del calendari d’assemblees de pares i mares s’acorda que la primera reunió tindrà lloc el dia 16 de setembre de les 21 a les 22:30 hores. La resta del calendari el fixarà la Comissió de Relacions Internes (d’ara en endavant CRI).

Expliquem la proposta de la directiva de l’Escola de crear la figura dels delegats de classe, és a dir, pares a ser possible no membres actius de l’AMPA que siguin els referents de cada classe. Acordem que preguntarem a en Joan Baptista que ens expliqui més detalladament les funcions d’aquestes figures i que intentarem explicar-ho a la resta de pares a la primera reunió del curs vinent.

5)      Organització de la venda de llibres (horaris).
Es comenta que la venda de llibres es farà el dia 2 de setembre de les 9 a les 13 i de les 17 a les 20 hores a l’Escola Cal Soler. Els voluntaris seran:
·        Montse Núñez i Núria (mare de l’Alba de 2n): tot el dia.
·        Maribel Jodar i Lluc Besora: de les 17 a les 19 hores.
·        Sandra Oliva: de les 11 a les 13 hores.

6)      Explicació de la subvenció Escoles Obertes (setmana blanca febrer-març).
S’explica que vam fer una proposta a la directiva de l’escola perquè es possés en contacte amb la regidoria d’educació de l’ajuntament per intentar que sigui aquesta qui organitzi les Escoles Obertes per a la setmana blanca del curs vinent (tipus com les colònies d’estiu). Ens consta que la directiva ja ho ha fet però que no tenim encara resposta de l’ajuntament.  Acordem preguntar a la presidenta de l’Escola Sant Vicenç com veurien el tema de l’organització municipal de les Escoles Obertes. Acordem també que el dia de la venda de llibres s’entregarà un paper per fer un sondeig sobre si interessaria l’organització de les Escoles Obertes.

7)      Precs i preguntes.
 Es comenta que amb l’objectiu d’aconseguir implicar més pares i mares en l’AMPA podríem especificar que les reunions són per tots els pares i mares i no només per als vocals de l’AMPA.

S’acorda que la quota de l’AMPA que es cobrarà amb la venda de llibres no s’incrementa enguany i que, per tant, serà de 35€ per família.